BESTUURSASSISTENT

Als Bestuursassistent verzorg ik vergaderingen (zoals van RvC’s, algemene ledenvergaderingen, bestuurs- en commissievergaderingen) vanaf de voorbereiding tot en met de notulen. Daarnaast kan ik de secretariaatsrol vervullen (op afstand, dus geen werkplek nodig).

  • Vergaderruimte boeken
  • Voorbereiden agenda
  • Stukken verzamelen en verspreiden
  • Vergaderingen notuleren en uitwerken
  • Jaarplanning maken
  • Voortgang bewaken
  • Documentenstroom regelen
  • Fungeren als contactpersoon en postadres
  • E-mail beheren

Documenten en gegevens zijn in vertrouwde handen. Zowel in digitale als in fysieke zin beveiligd.

TopTienPlus-bestuurlijk
leaf_groen

“Tineke heeft in haar ondersteuning aangetoond zeer accuraat en creatief te kunnen werken. Ze neemt zaken uit handen, denkt mee en zorgt dat planningen goed in de gaten worden gehouden en worden gehaald. Ze heeft hierbij een zeer vriendelijke en consequente manier van werken.”

Mr. P. Siebinga
Oud-directeur Fondsenbeheer Nederland en Nationaal Restauratiefonds
Thans toezichthouder en adviseur

 

Wilt u weten hoe ik úw dragende kracht kan zijn? Heeft u een vraag, wilt u informatie of een vrijblijvende kennismaking plannen? Neem dan gerust contact met me op. Dat kan via e-mail, telefoon óf onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Contactformulier